Køb på PPCams.net og få op til 200 bonus Poletter hver dag!
Hver dag vil 5 brugere, som har brugt fleste Poletter, få 25 til 200 gratis Poletter!
Cashback bonus
1.
200 Tokens
2.
150 Tokens
3.
100 Tokens
4.
50 Tokens
5.
25 Tokens
Nuværende rang
Boss*****
200 Tokens
sn23******
150 Tokens
Spur*****
100 Tokens
Just********
50 Tokens
Kev6*****
25 Tokens
Vinderen bliver offentliggjort hver 24 time! Du er måske den næste!
Tid indtil kampagnen slutter:
2
2
Timer
4
1
Minutter
5
8
Sekunder